Àrea Clients | Usuari Contrasenya

MARCA INTERNACIONAL

“El nostre despatx compta amb un qualificat equip d'Agents de la Propietat Industrial, Agents de Marques Internacionals i advocats experts en Dret de signes distintius amb una gran experiència en l'assessorament, preparació, presentació, tramitació i defensa de sol•licituds de marques internacionals.”

1. EN QUÈ CONSISTEIX.
La Marca internacional és un sistema per obtenir protecció sobre una marca a diversos països simultàniament, acollits a l'Arranjament i/o al Protocol de Madrid sobre Marques internacionals, tractats que regulen la seva protecció. 

2. PAÏSOS QUE ES PODEN DESIGNAR.
Llistat actualitzat d'OMPI

3. PROCEDIMENT.
La sol•licitud s'efectua mitjançant una presentació única que, posteriorment, és sotmesa a una tramitació equivalent a una sol•licitud nacional a cada país designat, podent ser concedida o denegada independentment a cada país.

4. NECESSITAT D'UNA SOL•LICITUD O REGISTRE BASE.
Un dels requisits per a poder sol•licitar una marca internacional és el de disposar d'un registre de marca concedit (als països vinculats per l'Arranjament de Madrid) o d'una sol•licitud que posteriorment sigui concedida (en el cas de països que siguin membres del Protocol de Madrid), idèntica a la marca que es desitja sol•licitar al país d'origen.

5. DEPENDÈNCIA DE LA MARCA DE BASE.
La Marca internacional és depenent de la marca de base durant els 5 anys posteriors a un registre. Als països vinculats per l'Arranjament de Madrid, l'anul•lació, revocació o caducitat de la marca de base, implica automàticament l'anul•lació de la marca internacional a tots els països designats. Als països únicament vinculats pel Protocol, es pot, no obstant això, sol•licitar la transformació de la marca internacional en una sol•licitud de marca nacional.

Sol · licitar informació sobre SOL·LICITUD DE MARQUES A L'ESTRANGER

 


area clientesformulariossolicitar informacion