Àrea Clients | Usuari Contrasenya

MARQUES A ANDORRA

"La llengua oficial del Principat d'Andorra és el català. Per això el nostre despatx està capacitat per a sol•licitar i tramitar marques a Andorra. Comptem, a més, amb un despatx corresponsal a Andorra acreditat davant l'Oficina de Marques d’Andorra de contrastada experiència i professionalitat."

 1. REGISTRE DE MARQUES.
Des del 5 de desembre del 1996 es pot sol•licitar la protecció de Marques al Principat d'Andorra d'acord amb la Llei de Marques que va entrar en vigor el 24 de maig del 1995.

2. RÈGIM DE PRIORITATS.
Quan va entrar en vigor la Llei de Marques a Andorra es va preveure un règim transitori que permetia beneficiar-se d'una prioritat de sol•licitud en els següents casos:

  • Prioritat segons un registre anterior.

    Els propietaris de marques registrades a països membres del Conveni de París per a la protecció de la Propietat Industrial (Espanya n’és un d'ells), que van sol•licitar aquestes marques a Andorra abans del 5 de desembre del 1997, van poder beneficiar-se de la prioritat del 24 de maig del 1995.
     

  • Prioritat d'ús.

    Els usuaris de marques a Andorra a la data en què va entrar en vigor la Llei de Marques (24 de maig del 1995), i que van sol•licitar aquestes marques a Andorra abans del 5 de desembre del 1998, van poder beneficiar-se de la prioritat corresponent a la data del primer ús a Andorra.


3. RÈGIM LINGÜÍSTIC.

Les sol•licituds i tràmits en l'Oficina de Marques d'Andorra han d'efectuar-se en català, idioma oficial del Principat d'Andorra.

4. DESIGNACIÓ DE PRODUCTES I SERVEIS.
La Llei de Marques a Andorra exigeix la designació de productes i serveis, d'acord amb la Classificació Internacional establerta pel Conveni de Niça, utilitzant els codis previstos per a la Classificació Alfabètica establerta per l’OMPI, segons la citada Classificació. La designació d'altres productes i serveis amb altres designacions exigeix l'aportació d'un Informe de Classificació de l’OMPI acompanyat de la corresponent traducció al català.

Sol · licitar informació sobre SOL·LICITUD DE MARQUES A L'ESTRANGER

 

area clientesformulariossolicitar informacion