Àrea Clients | Usuari Contrasenya

CREACIONS DE FORMA (Dissenys Industrials)

"Analitzem cada cas de forma individualitzada per intentar obtenir la protecció més adequada i la complementarietat de la protecció amb altres modalitats de Propietat Industrial i Intel•lectual."

 • Recerques retrospectives.

 • Anàlisi i definició d'estratègia sobre protecció de dissenys.

 • Redacció de descripcions i preparació de dibuixos.

 • Presentació i tramitació de sol•licituds.

 • Preparació i redacció d'escrits contestant suspensos i oposicions.

 • Preparació d'escrits d'oposició a dissenys de tercers.

 • Redacció i presentació de recursos.

 • Vigilància, avís i pagament de drets de manteniment (quinquennis i renovacions) de registres concedits.

 • Assessorament en matèria de llicències d’explotació.

 • Inscripció de canvis de nom, cessions i llicències d'explotació.

 • Preparació i enviament de requeriments per infracció.

 • Assessorament en casos de litigis per infracció.

 • Redacció de dictàmens pericials i informes tècnics.

 • Consultes generals.

 • Auditories sobre carteres de registres. 

Sol · licitar informació sobre DISSENYS INDUSTRIALS ESPANYOLS

area clientesformulariossolicitar informacion