Àrea Clients | Usuari Contrasenya

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

1. CONCEPTE.

La Propietat Intel•lectual, també coneguda com a Drets d'Autor, és la branca del Dret que protegeix les obres literàries, artístiques o científiques.


2. OBRES PROTEGIBLES.

Són protegibles, mitjançant la legislació sobre Propietat Intel•lectual, entre d’altres, les següents creacions:

• Els llibres, fullets i impresos.

• Els programes d'ordinador (algunes invencions implementades per ordinador poden protegir-se també com a patent).

• Les composicions musicals.

• Les obres dramàtiques i dramàtico-musicals.

• Les obres cinematogràfiques i altres obres audiovisuals.

• Les escultures, pintures, dibuixos, historietes o còmics.

• Els projectes i plànols d'obres d'enginyeria o arquitectòniques.

• Les obres fotogràfiques.


3. DIPÒSIT.

La protecció que atorga la Propietat Intel•lectual s'origina pel sol fet de la creació. No obstant això, és convenient, a efectes de prova, efectuar el dipòsit de l'obra al Registre de la Propietat Intel•lectual.


4. DURADA DE LA PROTECCIÓ.

El període de protecció es perllonga durant tota la vida de l'autor i 70 anys després de la seva defunció, excepte en el cas dels programes d'ordinador, la durada del qual és de 50 anys, a comptar des de l'1 de gener de l'any següent al de la seva publicació o creació, si no s'haguessin publicat.
area clientesformulariossolicitar informacion