Àrea Clients | Usuari Contrasenya

OBTENCIONS VEGETALS

1. EN QUÈ CONSISTEIXEN.
Les varietats vegetals, que són protegibles a través de la Llei 3/2002 del 12 de Març de Varietats Vegetals, no poden ser objecte de patent, però es poden protegir sempre que difereixin de les varietats ja existents i siguin homogènies i estables amb les seves característiques.

S'entén que una varietat no és nova si, abans de la seva data de sol•licitud de protecció, ha estat comercialitzada a Espanya o si ha estat comercialitzada a l'estranger dins dels 4 anys anteriors a la seva sol•licitud, o si ha estat publicada o descrita en una sol•licitud anterior.
 

2. VARIETATS PROTEGIBLES.
Poden protegir-se com a Obtenció Vegetal més de 800 varietats tals com, per exemple, les següents:

ALFALS
AMETLLER
AMETLLER PER PRESSEGUER (HÍBRID DE)
ARRÒS
AVENA
ORDI
CÍTRICS:
TARONGER, MANDARINER, LLIMONER, ARANGER
CLAVELL
MADUIXA
GIRA-SOL
PÈSOL
FAVES
FAVÓ
MONGETA
ENCIAM
LLENTIES
BLAT DE MORO
GARROFA
POMER
PRESSEGUER I NECTARINA
MELÓ
PATATA
RAYGRASS
ROSER
SÍNDRIA
SOJA
TRÈVOL VIOLETA
BLAT TOU
BLAT DUR
TRITICALE
VEÇACONS

3.- DURADA DE LA PROTECCIÓ.
És de com a mínim 15 anys des de la data de concessió per a les varietats herbàcies i de 18 per als arbres, no podent excedir dels 20 anys.

 


area clientesformulariossolicitar informacion