Àrea Clients | Usuari Contrasenya

SOL.LICITUDS A L'ESTRANGER

"Estudiem les necessitats de cada client i proposem l'estratègia de protecció més adequada en funció del cas i circumstàncies." 

 • Assessorament sobre estratègia per a l'extensió dels drets de patents, marques i dissenys industrials a altres països de la forma més efectiva.

 • Sol•licitud i tràmit de patents europees, i patents internacionals (PCT).

 • Sol•licitud i tràmit de marques de la Unió Europea davant l’EUIPO (Oficina de la Propietat Intel·lectual de la Unió Europea).

 • Sol•licitud i tràmit de dibuixos i models comunitaris (Oficina de la Propietat Intel·lectual de la Unió Europea).

 • Sol•licitud i tràmit de marques, models i dibuixos industrials Internacionals davant l’OMPI (Organització Mundial de la Propietat Industrial).

 • Sol•licitud de patents, marques i dissenys industrials a qualsevol país del món.

 • Oposicions a patents, marques i dissenys industrials en països estrangers.

 • Accions de nul•litat de marques i dibuixos/models comunitaris, defensa de demandes de nul•litat rebudes respecte a registres dels nostres clients.

 • Inscripció de canvis de nom, cessions i llicències en les Oficines de Patents i Marques de països estrangers.

 • Assessorament en litigis en altres països.

 • Consultes generals

Sol·licitar informació sobre SOL·LICITUDS DE PATENTS A L'ESTRANGER

Sol·licitar informació sobre DISSENYS A L'ESTRANGER

Sol·licitar informació sobre SOL·LICITUD DE MARQUES A L'ESTRANGER

area clientesformulariossolicitar informacion