Àrea Clients | Usuari Contrasenya

INVENCIONS - Patents i models d'utilitat

"Cobrim els diversos sectors tècnics (mecànica, electrònica, física, informàtica, telecomunicacions, química, farmàcia, biotecnologia, tècniques energètiques, etc.)"

 • Recerques retrospectives de patents.

 • Informes de patentabilitat i de risc d'infracció de drets de tercers.

 • Redacció de memòries descriptives i preparació de dibuixos.

 • Presentació i tramitació de sol•licituds de patents i models d’utilitat.

 • Preparació i redacció de respostes a accions oficials, a informes sobre l'estat de la tècnica, a informes d'examen i a oposicions.

 • Preparació d'escrits d'observacions a sol•licituds de patents i d'oposicions a patents i models d'utilitat de tercers.

 • Redacció i presentació de recursos.

 • Vigilància, avís i pagament de drets de manteniment (anualitats) de registres concedits.

 • Assessorament en matèria de llicències d'explotació de patents i models d'utilitat.

 • Inscripció de canvis de nom, cessions i llicències.

 • Preparació i enviament de requeriments per infracció.

 • Assessorament en casos de litigis per infracció.

 • Redacció de dictàmens pericials i informes tècnics.

 • Consultes generals.

 • Auditories sobre carteres de registres.

 • Obtenció de còpia de patents.
   

Sol · licitar informació sobre PATENTS I MODELS D'UTILITAT

area clientesformulariossolicitar informacion