Àrea Clients | Usuari Contrasenya

DIBUIX / MODEL COMUNITARI

1. EN QUÈ CONSISTEIX.
El dibuix / model comunitari permet l'obtenció de protecció d'una forma o gràfic en dues o tres dimensions a tots els països de la Unió Europea mitjançant una sol•licitud, tràmit, concessió i manteniment únics davant l'Oficina de la Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO).

2. PAÏSOS QUE DESIGNA.
Actualment els 28 països de la Unió Europea són els següents:

ALEMANYA
ÀUSTRIA
BÈLGICA*
BULGÀRIA
CROACIA
DINAMARCA
ESLOVÀQUIA
ESLOVÈNIA
ESPANYA
ESTÒNIA
FINLÀNDIA
FRANÇA
GRÈCIA
HOLANDA*
HONGRIA
IRLANDA
ITÀLIA
LETÒNIA
LITUÀNIA
LUXEMBURG*
MALTA
POLÒNIA
PORTUGAL
REGNE UNIT
REPÚBLICA TXECA
ROMANIA
SUÈCIA
XIPRE

 * Aquests 3 països tenen una legislació conjunta de dissenys (dissenys Benelux).

3. AVANTATGES DEL DIBUIX / MODEL COMUNITARI.
Entre d’altres, els avantatges d'un dibuix / model comunitari són els següents:

1. El dibuix / model comunitari té un origen d'una única sol•licitud, la qual cosa implica un evident menor cost tant a nivell de la sol•licitud, com de tràmit, gestió i manteniment.

2. La tramitació del dibuix / model comunitari es realitza en un únic idioma dels cinc oficials de l’EUIPO, que són el castellà, l’anglès, el francès, l’alemany i l’italià.

3. En el supòsit d'infracció d'un dibuix / model comunitari, és possible iniciar un únic procediment d'infracció davant d’un únic Tribunal de Dibuixos / Models Comunitaris competent, sent la seva sentència executable a tots els països membres de la Unió Europea.

4. REQUISITS.
El dibuix / model comunitari, per a ser vàlid, ha de complir dos requisits:

a. Novetat: que no s'hagi divulgat als cercles especialitzats de la comunitat.

b. Caràcter singular: quan la impressió general que produeixi a un usuari informat sigui diferent de la que produeixen els anteriors.

5. TERMINI DE GRÀCIA.
No afecten la novetat d'una sol•licitud les divulgacions del Dibuix / Model Comunitari efectuades per un creador dins dels 12 mesos anteriors a la seva sol•licitud.

6. PROCEDIMENT.
El procediment de concessió és molt senzill, doncs no preveu ni l'examen ni oposicions de tercers.

                                Sol•licitud dibuix / model comunitari
                                                           ↓

                                                Examen formal
                                                           ↓
                                       Publicació de la concessió

7. DURADA.
La durada d'un dibuix / model comunitari és de 5 anys des de la seva data de sol•licitud, renovables per períodes de 5 anys fins a un màxim de 25.

8. DIBUIX / MODEL COMUNITARI NO REGISTRAT.
A més dels dibuixos / models comunitaris registrats existeix el dibuix / model no registrat. Aquesta protecció s'obté sense necessitat d'efectuar cap sol•licitud per un període de 3 anys a comptar des de la data en la qual el dibuix / model es fa públic per primera vegada a la Unió Europea. La protecció del dibuix / model comunitari no registrat és menor que la del registrat, no només quant a la seva durada, sinó també quant a l’abast de protecció, que només s’estén a la còpia.

Sol·licitar informació sobre DISSENYS A L'ESTRANGER

 

 


area clientesformulariossolicitar informacion