Àrea Clients | Usuari Contrasenya


 

SIGNES DISTINTIUS (Marques i Noms Comercials)

"Prestem un servei integral, des d’anàlisi de risc en adoptar una nova marca o nom comercial, fins a la forma d'obtenir la protecció més adequada a l'interès de cada client."

 • Recerca d'anterioritats prèvies a la sol•licitud de nous registres i avaluació del risc d'ús de noves marques i noms comercials i possibilitats de registre.

 • Preparació, sol•licitud i tramitació de noves sol•licituds.

 • Preparació i presentació de contestacions a oposicions i altres objeccions a sol•licituds.

 • Preparació i presentació d'oposicions impugnant noves sol•licituds.

 • Redacció i presentació de recursos.

 • Vigilància, avís i pagament de drets de manteniment (renovació) de registres concedits.

 • Assessorament en matèria de llicències d’explotació.

 • Inscripció de canvis de nom, cessions i llicències.

 • Preparació i enviament de requeriments per infracció.

 • Assessorament en litigis per infracció.

 • Preparació i redacció d'informes de validesa.

 • Consultes generals.

 • Auditories sobre carteres de registre.
   

Sol · licitar informació sobre MARQUES I NOMS COMERCIALS ESPANYOLS

area clientesformulariossolicitar informacion