Àrea Clients | Usuari Contrasenya

PATENT EUROPEA

"El nostre despatx compta amb un experimentat i qualificat equip format per Agents de la Propietat Industrial, Agents de Patents Europees, enginyers i tècnics especialitzats en els diversos sectors de la tècnica, que poden assessorar i ajudar a preparar, sol•licitar i tramitar sol•licituds de patents europees amb un elevat grau de professionalitat."

1. EN QUÈ CONSISTEIX.
La patent europea és un sistema per a sol•licitar i obtenir protecció d'una invenció en una pluralitat de països, mitjançant una sol•licitud i tramitació úniques, que donen origen, una vegada concedida la patent europea, a una pluralitat de drets nacionals en cadascun dels països designats.

Un cop concedida la patent europea, s’ha de procedir a la validació i traducció si s’escau, de la patent europea en cadascun dels països designats, passant en cadascun d'ells a tenir vida independent i havent-se d'atendre al seu manteniment individualitzat com si es tractés d'una patent nacional.

2. PAÏSOS QUE ES PODEN DESIGNAR.
Llistat actualitzat de l’OEP

3. PROCEDIMENT.
El procés de concessió d'una patent europea comprèn les següents etapes:

Sol•licitud en un idioma a escollir entre l’alemany, el francès o l’anglès, idiomes oficials de l'Oficina Europea de Patents.

• Realització de l'Informe sobre l'Estat de la Tècnica (IET).

• Publicació de la sol•licitud (18 mesos a comptar des de la data de prioritat).

• Sol•licitud opcional de protecció provisional en els països designats (amb traducció de les reivindicacions i dipòsit de l'Oficina de Patents de cada país designat).

• Petició, mitjançant pagament de les taxes corresponents, de l'examen de la patent europea i de designació de països (termini: 3 mesos des de la publicació de la sol•licitud).

• Examen de novetat i activitat inventiva de la patent europea.

• Concessió.

• Traducció de les reivindicacions als altres dos idiomes oficials de l'Oficina Europea de Patents no utilitzats per tramitar la patent europea i pagament de les taxes de concessió.

• Publicació de la concessió.

• Validació de la patent europea a cadascun dels països designats amb traducció total o parcial quan s’escaigui a les llengües que corresponguin a cada país designat i dipòsit de la mateixa davant l'Oficina de Patents de cadascun d'ells (termini: 3 mesos des de la publicació de la concessió).

• Possible procediment d'oposició iniciat per tercers (termini: 9 mesos des de la publicació de la concessió.)

• Pagament d'anualitats individualitzat a cada país designat.

4. DURADA.
La durada d'una patent europea és de 20 anys a comptar des de la data de sol•licitud.

Sol · licitar informació sobre SOL · LICITUDS DE PATENTS A L'ESTRANGER

 

area clientesformulariossolicitar informacion