Àrea Clients | Usuari Contrasenya

REGISTRES A L'ESTRANGER

"El nostre despatx té una xarxa d'oficines corresponsals a tots els països del món de serietat i competència contrastada, seleccionada durant els nostres més de cent anys d'activitat. Comptem doncs amb els mitjans adequats per a poder garantir una protecció eficaç a qualsevol país del món."

 1. PATENTS.
A més de poder estendre una patent a l'estranger a través d'una patent europea o d'una patent PCT, es pot sol•licitar una patent a pràcticament qualsevol país, i a més, a tots aquells països que pertanyen al Conveni de París per a la protecció de la Propietat Industrial, reivindicar la prioritat de la primera patent sol•licitada (espanyola, europea o PCT) dins dels 12 mesos següents a la data de la seva sol•licitud.

2. MODELS I DIBUIXOS INDUSTRIALS.
De la mateixa manera que en el cas de les patents, es pot estendre la protecció d'un disseny industrial a altres països, a més de mitjançant Model Industrial Internacional i/o del Dibuix / Model Comunitari, i es pot reivindicar la prioritat als països del Conveni de París del primer model o dibuix sol•licitat dins dels 6 mesos següents a la seva data de sol•licitud.

3. MARQUES.
A més de poder protegir una marca mitjançant una sol•licitud de marca comunitària i/o marca internacional, es pot sol•licitar la protecció d'una marca a pràcticament qualsevol país del món a través d'una sol•licitud nacional, i es pot reivindicar la prioritat als països del Conveni de París dins del termini de 6 mesos a comptar des de la data de la primera sol•licitud.

4. PAÏSOS MEMBRES DEL CONVENI DE PARÍS PER A LA PROTECCIÓ DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL.
Llistat actualitzat d'OMPI

area clientesformulariossolicitar informacion