Àrea Clients | Usuari Contrasenya

CREACIONS DE FORMA

"El nostre despatx pot assessorar-li en aquests temes a través del nostre qualificat equip de professionals. Per a obtenir una adequada protecció, és fonamental avaluar la forma més adequada de sol•licitar el disseny industrial i l'eventual conveniència de protegir un determinat objecte mitjançant altres registres complementaris."

La Llei de protecció jurídica del Disseny Industrial (Llei 20/2003 del 7 de juliol) permet protegir les creacions de forma en tres o dues dimensions, mitjançant la modalitat de:

DISSENY INDUSTRIAL.

Serveix per a protegir l'aparença de la totalitat o d'una part d'un producte, que es deriva de les característiques de les seves línies, contorns, colors, formes, textura o materials del producte en si o de la seva ornamentació.

El producte pot ser tot article industrial o artesanal, incloses les peces destinades al seu muntatge en un producte complex, l'embalatge, la presentació, els símbols gràfics i els caràcters tipogràfics, amb exclusió dels programes informàtics.

Durada: 5 anys a comptar des de la data de sol•licitud renovables per iguals períodes fins a un total de 25 anys.

Sol · licitar informació sobre DISSENYS INDUSTRIALS ESPANYOLS

 

area clientesformulariossolicitar informacion