Àrea Clients | Usuari Contrasenya

Departament de Patents

Està format per enginyers i llicenciats especialitzats en els diversos sectors de la tècnica, és a dir, mecànica, electrònica, física, informàtica, telecomunicacions, química, farmàcia, biotecnologia, tècniques energètiques, etc. Tots ells tenen una molt bona formació en els sistemes de protecció espanyol, europeu i internacional i un elevat coneixement de llengües estrangeres. S'ocupen de la gestió integral de les necessitats, en matèria de patents, models d'utilitat i dissenys industrials, dels nostres clients. Entre les seves competències s’inclou la realització de recerques d’antecedents, redacció de sol•licituds, la seva tramitació a Espanya i a l'estranger, informes de patentabilitat, de risc d'infracció, dictàmens pericials en litigis davant els Tribunals, etc.

area clientesformulariossolicitar informacion