Àrea Clients | Usuari Contrasenya

Departament de Signes Distintius

Està format per advocats especialitzats en propietat industrial i intel•lectual i amb una acurada formació en dret espanyol, europeu i internacional. S'ocupen d'anàlisi de risc en l'adopció de noves marques, noms comercials i noms de domini i les seves possibilitats de registre. Assessoren sobre la millor forma de protegir el signe (marca o nom comercial) tant a Espanya com a la Unió Europea o en qualsevol país del món i de la seva presentació i tràmit. S'ocupen també d'analitzar i formalitzar escrits d'oposició contra sol•licituds conflictives amb registres anteriors dels nostres clients, negociacions, etc.

area clientesformulariossolicitar informacion