Àrea Clients | Usuari Contrasenya

Departament Financer i d'Administració

Està format per un qualificat equip expert en matèria financera, administrativa i comptable. L’equip és expert també en el maneig dels sofisticat programes informàtics elaborats pel Departament TIC de la firma i s'ocupa de totes les tasques financeres i d'administració de la firma, emissió i comptabilització de factures, gestió de cobraments, pagaments a proveïdors, gestió i pagament d'impostos, gestió de tresoreria, relació amb entitats financeres, pressupostos, etc.

area clientesformulariossolicitar informacion